Çocuk Gelişimi Takibi

Çocuk Gelişimi Takibi

Başvuruda buluna öğrenciler; okulumuzda yapılar çocuk gelişimi takibi projesi kapsamında bir takım testlere tabi tutulur ve bu testler sonucunda gelişimsel özellikleri değerlendirilir. Güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir ve bununla ilgili çalışmalar düzenlenir. Veli ve okul işbirliği ile öğrencinin zayıf yönü güçlendirilir.